TRANG NHÀ


THƠ

MỘT LỜI XIN (ONE REQUEST) August 29, 2020 - (Gởi thế hệ trẻ) Xin em khi nói tiếng xứ người đừng quên lời xứ mẹ nhìn giàu sang quê họ nhớ cảnh khó quê cha. Xin em khi sống… Tiếp Tục...
Ánh Mắt August 18, 2020 - Anh đâu biết từ bao năm xa vắng, Ngày cứ trôi bên đời cũ âm thầm. Anh đã xa, xa biệt ngàn vắng lặng, Tôi còn đây hờ hững với… Tiếp Tục...
Dạ Thưa August 15, 2020 - Huế là Huế của mùa xưa Của từ anh đón dạ thưa em về Của từ áo lụa vân vê Của câu hò Huế phu thê mặn nồng Từ hôm… Tiếp Tục...

VĂN

Bùi Giáng – Người Thơ Rong Chơi Cuối Chân Trời February 16, 2020 - Xin chào nhau giữa con đường Mùa xuân phía trước miên trường phía sau Hai câu thơ rất nổi tiếng trên của Bùi Giáng mở đầu bài “Chào Nguyên Xuân”… Tiếp Tục...
Cô Bạc December 27, 2019 - Cô Bạc là người giúp việc cho gia đình tôi. Cái tên bạc chả có gì gắn liền với tiền bạc. Có lẽ bạc như vôi thì đúng hơn. Từ… Tiếp Tục...
NHÀ THÔNG THÁI THỨ TƯ December 26, 2018 - NHÀ THÔNG THÁI THỨ TƯ (The Other Wise Man by Henry Van Dyke) TẠO ÂN chuyển ngữ Còn một nhà thông thái nữa tên là Artaban.  Ông cũng là một… Tiếp Tục...

NHẠC