TRANG NHÀ


THƠ

Riêng Ta July 2, 2020 - Tiếp Tục...
Ngẫm June 24, 2020 - Bao năm ngồi với cuộc chơi Tóc xanh chừ đã chín mùi thời gian Hoàng hôn xếp cánh võ vàng Tay em chạm bóng địa đàng thiên thu Dấu tình… Tiếp Tục...

VĂN

Bùi Giáng – Người Thơ Rong Chơi Cuối Chân Trời February 16, 2020 - Xin chào nhau giữa con đường Mùa xuân phía trước miên trường phía sau Hai câu thơ rất nổi tiếng trên của Bùi Giáng mở đầu bài “Chào Nguyên Xuân”… Tiếp Tục...
NHÀ THÔNG THÁI THỨ TƯ December 26, 2018 - NHÀ THÔNG THÁI THỨ TƯ (The Other Wise Man by Henry Van Dyke) TẠO ÂN chuyển ngữ Còn một nhà thông thái nữa tên là Artaban.  Ông cũng là một… Tiếp Tục...

NHẠC

Đêm Về June 20, 2020 - Tiếp Tục...
Thiên Thu October 23, 2018 - Lặng nhìn nhau đi anh Nhìn nhau xin đừng nói Nhìn thôi người đừng hỏi Tình mình sao mong manh. Chiều đang rơi ngoài xa Và chiều rơi trong mắt… Tiếp Tục...