TRANG NHÀ


THƠ

Rồi Mai Như Cánh Chim Di July 16, 2020 - Kìa con sâu xanh ăn mòn phiến lá Thời gian bào mòn sức sống quanh ta Và chú ve con ngân nga rộn rã Rồi cũng im lìm khi mùa… Tiếp Tục...
Ngày Anh Về July 10, 2020 - Ngày anh về Có thể mọi thứ đã đổi thay Cây đa sân đình tường vôi rêu phủ Tượng đá im lìm ngồi ngắm mây bay Khi anh về Dấu… Tiếp Tục...
Riêng Ta July 2, 2020 - Tiếp Tục...

VĂN

Bùi Giáng – Người Thơ Rong Chơi Cuối Chân Trời February 16, 2020 - Xin chào nhau giữa con đường Mùa xuân phía trước miên trường phía sau Hai câu thơ rất nổi tiếng trên của Bùi Giáng mở đầu bài “Chào Nguyên Xuân”… Tiếp Tục...
NHÀ THÔNG THÁI THỨ TƯ December 26, 2018 - NHÀ THÔNG THÁI THỨ TƯ (The Other Wise Man by Henry Van Dyke) TẠO ÂN chuyển ngữ Còn một nhà thông thái nữa tên là Artaban.  Ông cũng là một… Tiếp Tục...

NHẠC

Đêm Về June 20, 2020 - Tiếp Tục...
Thiên Thu October 23, 2018 - Lặng nhìn nhau đi anh Nhìn nhau xin đừng nói Nhìn thôi người đừng hỏi Tình mình sao mong manh. Chiều đang rơi ngoài xa Và chiều rơi trong mắt… Tiếp Tục...